Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. Leerlingenbegeleiding beperkt zich dus niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen. Dit betekent dat de ontwikkeling van een goed leef- en leerklimaat op school, een effectieve betrokkenheid op en participatie van de leerling aan het schoolgebeuren voorop staan. Leerlingenbegeleiding is niet weg te denken uit de dagdagelijkse werking van onze school. Het begeleiden van leerlingen behoort tot de basistaak van elke school en de opdracht van elke leerkracht. Elke leerkracht heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. De klastitularis en de vakleerkrachten kunnen mee de dagelijkse problemen oplossen. Door studiedagen en concrete ervaringen hebben zij reeds heel wat deskundigheid opgebouwd.
Wanneer het probleem omvangrijker is, wordt de cel leerlingenbegeleiding ingeschakeld. Zij zoeken samen met alle betrokken partijen (ouders, leerling, leerkrachten, begeleiders) naar een oplossing.
Deze mensen hebben door hun bijzondere aandacht voor het welzijn van de leerlingen, een hele reeks hulmiddelen en adviezen klaar. Op onze school gaat het over:
  • Els Chalmet, leerlingenbegeleidster
  • Davy D'haene, leerlingbegeleider
  • Veronique Clinckspoor, Heleen Van Laere (Orthopedagoog OV1), Sofie Van Erdeghem (Orthopedagoog GES)
  • Mirjam Baert, CLB-medewerkers
  • Jan De Wilde, Directie
  • Kelly De Rouck, verpleegkundige
 
Zij overleggen wekelijks over welke stappen er kunnen gezet worden om een probleem op te lossen. We werken nauw samen met de ouders en staan open voor hun vragen, suggesties, bedenkingen. We zoeken samen naar oplossingen voor de school-gerelateerde problemen met hun kind.
 
broederscholen logo
adres
Campus LokerenCampus Daknam
Molenstraat 38Daknamdorp 89
9160 Lokeren9160 Lokeren
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
09 348 37 96
info@buso.broeders.be