Logo Humaniora Color SVG

Aanbod

Broederschool Lokeren is een school voor jongeren van 13 tot 21 jaar met een matige of ernstige verstandelijke beperking (type 2) of gedrags- en emotionele problemen (type 3) die opleidingsvorm 1 of 2 volgen. 

Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat zich tot doel stelt om sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu.
In opleidingsvorm 1 beogen de activiteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

Opleidingsvorm 2 geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
Opleidingsvorm 2 omvat twee fasen.
In de eerste fase bouwen we in de lessen Algemene en Sociale Vorming (ASV) verder aan de reeds verworven lees-en rekenvaardigheden van de leerlingen. Daarnaast leren we hen om hun lees-en rekenkennis ook in het dagelijkse leven te gebruiken. In de Beroepsgerichte Vorming (BGV) leren de leerlingen van de eerste fase zo handig mogelijk te worden. Ze maken kennis met verschillende technieken en materialen, zoals hout, papier, metaal, stof,...In de tweede fase worden de leerlingen binnen de lessen BGV getraind op tempo, kwaliteit van het werk, arbeidstattitudes en worden ze klaargestoomd voor een stage. Binnen de lessen ASV ligt de klemtoon op het verhogen van de zelfstandigheid op vlak van wonen, werken en vrije tijd.