Logo Humaniora Color SVG

Opleidingsvorm 2

Doel van de opleiding

  • De jongere voorbereiden om later te kunnen functioneren en participeren in een beschermd leefmilieu.
  • De jongere opleiden tot tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning, zoals maatwerkbedrijven.

Wie kan deze opleiding volgen?

Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een attest van het CLB: OV2 type 2 of type 3

Wat houdt deze opleiding concreet in?

De reken- en taalvaardigheid van de jongere wordt zo functioneel mogelijk ingezet én uitgebreid. Ook meer praktische vaardigheden komen aan bod, zoals: koken, winkelen en nemen van het openbaar vervoer, .... We zetten ook in op vrije tijd onder meer door een ruim aanbod aan sportactiviteiten.

We begeleiden de jongere stap voor stap naar de WERKsituatie. We brengen hen in contact met een variatie aan taken en (fijne- en grove) motorische handelingen, zodat zij de eigen mogelijkheden leren kennen. De handvaardigheden worden getraind aan de hand van Ruward. Dit zijn oefeningen speciaal ontworpen ter voorbereiding van productiewerk.

Daarnaast leren we hen de arbeidsvaardigheden en attitudes die verwacht worden op de werkvloer. We leren dit aan binnen de klassituatie, maar gaan ook oefenen op verplaatsing, op de werkvloer.

Maatwerkbedrijven zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Hun doel is sociaal, hun middelen zijn economisch. Maatwerkbedrijven moeten, net als reguliere bedrijven, rendabel zijn en hoogstaande producten afleveren.

De jongeren leren assembleren, monteren, verpakken, labelen of kunnen kiezen voor groendienst, waarbij ze specifiek worden opgeleid in groen- en natuurbeheer.
Er worden stages georganiseerd binnen de maatwerkbedrijven, waaruit na een geslaagde stage een sollicitatie en een tewerkstelling vloeit.
Er wordt steeds gezocht met en voor de jongeren, naar een tewerkstelling op maat, naar hun capaciteiten en interesses.

In onze werking hebben we ook klassen met een specifieke ASS-werking.

Binnen onze school is er heel wat expertise om jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te begeleiden.
In elke opleidingsvorm zijn er autiklassen, maar er zijn ook heel wat jongeren met ASS geïntegreerd in de andere groepen.

Personen met ASS hebben nood aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dit kan hen gegeven worden d.m.v. structuur.
We kiezen voor een prikkelarme omgeving met individuele werkplaatsen voor de leerlingen. We werken in kleine groepen met een beperkt aantal leerkrachten. Speeltijden kunnen aangepast worden volgens de nood van de leerling. Leerlingen volgen een individueel programma met visualisaties op maat (kalenders, dagplanning, werkplanning…). We vertrekken vanuit de interesse van de leerling.

We werken functioneel en toekomstgericht: wat we aanleren plaatsen we in de juiste context.
Er wordt veel aandacht besteed aan het inoefenen van sociale en communicatieve vaardigheden die inspelen op dagdagelijks situaties, het omgaan met vrije tijd, motivatie, ervaren van successen…
We streven ernaar om jongeren met ASS op termijn te laten aansluiten in de gewone werking om
de integratie in de maatschappij te bevorderen.

Finaliteitswerking

De oudere leerlingen die dit aankunnen, stromen door naar de finaliteitswerking. Het aanbod binnen de finaliteitsklassen bouwt verder op wat de voorbije jaren werd aangeboden maar gebeurt aan de hand van andere activiteiten en andere thema's, zoals budgetteren, gezondheid, vrije tijd, solliciteren….  
Er wordt meer concreet toegewerkt naar de nabije toekomst van de leerlingen. We willen dat onze jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de woonvorm waar zij naar zullen doorstromen.  
Binnen OV2 wordt ingezet op praktijk op verplaatsing en stage binnen een maatwerkbedrijf met als doel om vanuit een stage door te stromen naar tewerkstelling.